Bài đăng

Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54321

Title: Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Authors: Nguyễn, Văn Vinh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Vũ Chi LoanKeywords: Kỹ thuật phần mềm;Phương pháp trích rút từ khoá từ trang webIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54322

Title: Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Authors: Lê, Thanh Hà, Người hướng dẫn
Trần, Quốc Long, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đắc ThànhKeywords: Kỹ thuật phần mềm;Nhận dạng;Phân loại hoa quả trong ảnh màuIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54323

Title: Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Authors: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Nam ChungKeywords: Kỹ thuật phần mềm;Nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động;Hệ điều hành AndroidIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Riverbank stability assessment under flooding conditions in the Red River of Hanoi, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33794

Title: Riverbank stability assessment under flooding conditions in the Red River of Hanoi, VietnamAuthors: Duong, Thi Toan
Komine, Hideo
Do, Minh Duc;
Murakami, SatoshiKeywords: Hydraulic conductivity;Loading surcharge;River water level change;Riverbank stabilityIssue Date: 2014Publisher: Computers and Geotechnics

Recognizing Textual Entailment in Vietnamese Text An Experimental Study

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33796

Title: Recognizing Textual Entailment in Vietnamese Text An Experimental StudyAuthors: Nguyen, M.-T.
Ha, Q.-T.
Nguyen, T.-D.
Nguyen, T.-T.
Nguyen, L.-M.Keywords: classification;ensemble methods;feature extraction;recognizing textual entailment;votingIssue Date: 2016Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

SƠ LƯỢC VỀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỐC BINH LANG VĂN THIẾT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/279
Title: SƠ LƯỢC VỀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỐC BINH LANG VĂN THIẾTAuthors: Vi Ngọc, ChânKeywords: Đốc binh Lang Văn ThiếtIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

STABILITY AND ROBUST STABILITY OF LINEAR TIME-INVARIANT DELAY DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32988

Title: STABILITY AND ROBUST STABILITY OF LINEAR TIME-INVARIANT DELAY DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONSAuthors: Nguyen, Huu Du
Vu, Hoang Linh
Mehrmann, VolkerKeywords: Delay differential-algebraic equation;Strangeness-free DAE;Exponential stability;Spectral condition;Restricted perturbationIssue Date: 2013