Bài đăng

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11580

Title: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAMAuthors: Lê Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Phương Thủy
Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Anh Tuấn
Dương Văn HợpKeywords: Nấm sợi;enzyme phân hủy xác thực vật

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11582

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.Authors: Hoàng Thanh Tú
Trịnh Tam KiệtKeywords: Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) FrIssue Date: 2009Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương “Hiđro - Nước” Hóa học 8: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60275

Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương “Hiđro - Nước” Hóa học 8: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Authors: Lưu, Thị HòaKeywords: Giáo dục trung học;Chương trình hoạt độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Quản lý hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60278

Title: Quản lý hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Authors: Bạch, Hải TuấnKeywords: Hoạt động tự học;Quản lýIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục

Hiệp hội cán bộ thư viện đại học và nghiên cứu Phi-lip-pin trong việc phục vụ các chuyên gia thông tin thư viện

Title: Hiệp hội cán bộ thư viện đại học và nghiên cứu Phi-lip-pin trong việc phục vụ các chuyên gia thông tin thư việnAuthors: Lapuz, Elvira B.Keywords: Thư viện đại học;Cán bộ thư viện;Nghiên cứu;Thông tin;PhilippinIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31204

Quản lý hội thư viện tại Đức

Title: Quản lý hội thư viện tại ĐứcAuthors: Lison, Barbara H.Keywords: Thư viện;Quản lý;ĐứcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31278

Involuntary excess reserves, the reserve requirements and credit rationing in China

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33078
Title: Involuntary excess reserves, the reserve requirements and credit rationing in ChinaAuthors: Vu, Hong Thai Nguyen
Boateng, Agyenim
Newton, DavidKeywords: involuntary reserve;credit rationing;Chinese banks;reserve requirementIssue Date: 2015