Bài đăng

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VỚI BỐI CẢNH XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu trường hợp thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Title: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VỚI BỐI CẢNH XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu trường hợp thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)Authors: Phùng, Thị Thanh LâmIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11540

HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐỊA TIN HỌC NGHIÊN CỨU ĐA LĨNH VỰC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

Title: HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐỊA TIN HỌC NGHIÊN CỨU ĐA LĨNH VỰC TỰ NHIÊN - XÃ HỘIAuthors: Trương, Xuân LuậnIssue Date: 2014Publisher: Nhà xuất bản Thế GiớiSeries/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11541

Tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư nghèo khi vực đầm Thị Nại tỉnh Bình Định trước tác động của biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25236

Title: Tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư nghèo khi vực đầm Thị Nại tỉnh Bình Định trước tác động của biến đổi khí hậuAuthors: Lương, Thị VânKeywords: Phát triển bền vững;Biến đổi khí hậu;Cộng đồng dân cưIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 15 tr.

Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241

Title: Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vữngAuthors: Nguyễn, Văn Viết
Ngô, Tiền Giang
Nguyễn, Anh TuấnKeywords: Phát triển bền vững;Nông nghiệp;Thiên tai;Biến đổi khí hậuIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 10 tr.

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11580

Title: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAMAuthors: Lê Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Phương Thủy
Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Anh Tuấn
Dương Văn HợpKeywords: Nấm sợi;enzyme phân hủy xác thực vật

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11582

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR.Authors: Hoàng Thanh Tú
Trịnh Tam KiệtKeywords: Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) FrIssue Date: 2009Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương “Hiđro - Nước” Hóa học 8: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60275

Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương “Hiđro - Nước” Hóa học 8: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Authors: Lưu, Thị HòaKeywords: Giáo dục trung học;Chương trình hoạt độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục